Professor Francione beargumenteert dat er diepgaande theoretische en praktische verschillen zijn tussen dierenrechten en dierenwelzijn. Hij staat kritisch tegenover wat hij “nieuw welzijnsdenken” noemt, ofwel het standpunt dat stapsgewijze verbeteringen in dierenwelzijn zullen leiden tot de afschaffing van dierenuitbuiting. Deze ideen worden uiteengezet in Rain Without Thunder: The Ideology of the Animal Rights Movement (Temple University Press, 1996).