Professor Francione stelt dat dierenwelzijnswetten, die het toebrengen van “onnodig” leed verbieden en vereisen dat dieren “humaan” behandeld worden, betekenisloos worden gemaakt door de eigendomsstatus van dieren. Professor Franciones boek Animals, Property, and the Law (Temple University Press, 1995) vormde de eerste rechtstheoretische analyse van de eigendomsstatus van dieren en werd door Tom Regan omschreven als een “werk van onbetwistbaar historisch belang”.